ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů návštěvníků webových stránek www.altepra.cz, mých klientů a účastníků kurzů. 

Pokud jste mým klientem, odběratelem novinek, účastníkem kurzu nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů podle zákona č. 101/2000 sb. a s ochranou osobních dat, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


I. Správce osobních údajů

Mgr. Petra Hyťhová, DiS.

IČO: 87594366

Nad teplárnou 2076/29, 143 00 Praha 4 - Komořany

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud máte otázky, které se týkají zpracování a uchování osobních údajů, kontaktujte mě na mailové adrese: studio.altepra@gmail.com. Na tuto adresu směřujte prosím i podněty ke zlepšení, případně stížnosti.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

II. Rozsah poskytnutých osobních údajů a účely zpracování osobních údajů

Zpracovávám běžné osobní údaje a citlivé osobní údaje. Tyto údaje od Vás získávám při osobním setkání, telefonicky, emailem a vyplněním některého z registračního nebo kontaktního formuláře na webových stránkách www.altepra.cz. Používám Vaše osobní údaje na zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Běžné osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, mailová adresa shromažďuji pro poskytování služeb (kontakt pro případné zrušení Vámi objednaného ošetření) a dále je nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání informací ke kurzům, platebních podmínek atd.). 

Jste-li účastníky kurzů, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů (vedení účetnictví). 

Pro marketing (zasílání newsletterů) potřebuji vaše osobní údaje - jméno, email. 

Citlivé osobní údaje, jako jsou informace o vašem zdravotním stavu ( anamnéza, užívané léky a další), zpracovávám v podobě zdravotnické dokumentace, ke které mám přístup pouze já. Tato dokumentace slouží ke sledování změn ve zdravotním  stavu v průběhu série ošetření a dále jako podklad pro volbu vhodných éterických olejů ve vztahu ke kontraindikacím a lékovým interakcím v případě aromaterapeutického ošetření.

Ve všech případech můžete souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů odvolat zasláním emailu na adresu: studio.altepra@gmail.com. 

III. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook,  Google Inc., Webnode, Reservio. 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii.

IV. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů:

  • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům
  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracovávám
  • právo na omezení zpracování
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, v ČR je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7. www.uoou.cz


© 2017 - 2022 ALTEPRA 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky